medarbejdere

Medarbejdere

Museumsleder, ph.d.
Kristoffer Jensen har det overordnede ansvar for museets daglige drift. Derudover museets forsknings-, og samlingsleder.
kristoffer.jensen@industrimuseet.dk

Souschef, museumsinspektør
David H. Olsen har ansvar for museets udstillinger og formidling, herunder sociale medier. Kontakt til museets frivillige.
david.olsen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600974

Administrationschef
Charlotte Borum er ansvarlig for økonomi og administration.
charlotte.borum@industrimuseet.dk
Ring på museets hovednummer: +45 75620788

Bestilling af besøg
Janna Laursen, booking dagligt kl. 10 til 14.
booking@industrimuseet.dk
Ring på museets hovednummer: +45 75620788

Grafiker og administrativ medarbejder
Tine Samuelsen, design, layout og administrative opgaver.
Koordinator af undervisningsprojektet Samspil i samarbejde med Horsens Kommune.
tine.samuelsen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600969

Museumsinspektør, ph.d.
Julian Lamberty, forskning og formidling.
julian.lamberty@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600971

Registrator og bibliotek
John Juhler Hansen, registrator, arkiv- og biblioteksansvarlig.
johnjuhlerhansen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600976

Projektansat
Ditte Høj, registrering og museumssamlingen.
praktikant@industrimuseet.dk
Ring på museets hovednummer: +45 75620788

Projektansat
Matilde Jansen, formidlingsafdelingen.
matilde@industrimuseet.dk
Ring på museets hovednummer: +45 75620788

Café Gaslight
Jane Gønge, cafébestyrer.
gaslight@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600973
Susanne Bøgh Madsen, cafémedarbejder
Jane Mikkelsen, cafémedarbejder

Museumsbutik
Gitte Classen, butiksbestyrer.
museumsbutikken@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600967
Marianne L. Johannsen, butiksmedarbejder

Rengøring
Margit Ølgaard Mikkelsen, serviceassistent.
margit@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600983

Værksteder
Jørn Jensen leder museets værksteder.
vaerkstedet@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600968

Rundvisere
Industrimuseet har altid en række timelønnede rundvisere tilknyttet, som typisk enten er historiestuderende eller seniorer.