Information om museet

Historie Og Ansvarsområde

Danmarks Industrimuseum åbnede i Horsens i 1977.

I 1970’erne etablerede en gruppe borgere, virksomheder og organisationer Arbejder-, Håndværker – og Industrimuseet.
Museet overtog den gamle industribys tidligere elektricitetsværk tæt ved industrikvarter og havn.

Museet, der er selvejende, blev statsanerkendt som specialmuseum i 1984.

Gennem årene er museet udvidet kraftigt, da Horsens Kommune i år 2000 overdrog det tidligere gasværk med et areal på 20.000 kvm. til Industrimuseet.

Her beskæftiger museet sig med produktion, levevilkår og finansiel udvikling siden 1850.

Formidlingen sker i mere end 4.000 kvm. udstillinger, som spænder fra arbejderboliger over skole, idræt, mode, detailhandel, pengehistorie, håndværk, og industriens historie. Alle udstillinger fungerer som levendegjorte miljøer, ofte bemandet med museets mange frivillige.

Ved siden af museumsdriften er en række lejemål, hvor andre erhverv kan skabe synergi med museet, f.eks. galleri, konservator osv.

Industrimuseet deltager i lokalsamfundet på mange fronter. Der er et dynamisk frivilligt miljø, hvor forskellige fag formidles til gæsterne.

I samarbejde med Horsens kommune har museet siden 1996 udført et stort socialt arbejde, og museet er i dag et virksomhedscenter.

I de historiske rammer har Danmarks Industrimuseum også et levende møde- og konferencemiljø, hvor erhverv spiller sammen med kultur med merværdi til følge.

DANMARKS INDUSTRIMUSEUMS BESTYRELSE

Direktør Hans Schur,  udpeget af DI Horsens, bestyrelsesformand

Grafisk trykker Thomas Monberg Andersen,  udpeget af Horsens Kommune

Cheføkonom Niels Arne Dam,  udpeget af FinansDanmark

Museumsleder Mette Tapdrup Mortensen,  udpeget af Industrimuseets Venner

Projektleder Pia Schildknecht Taylor, udpeget af bestyrelsen

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen,  udpeget af SDU

Konsulent Bjarne Graabæk Thomsen,  udpeget af DI

SPONSORER OG PENGE

Museets ledelse har opstillet en række muligheder for at bidrage til arbejdet med at sikre 150 års udvikling og historie.

Der er de offentlige muligheder fra kommune og stat.

Der er muligheden for at støtte som “Storsponsor”, fra kr. 25.000 og derover årligt

En anden mulighed er “Udstillingssponsor” af særudstillinger, fra kr. 5.000

En tredie mulighed er “Udviklingssponsorater”, typisk større beløb forbundet med grundlæggende forandringer.

For det fjerde giver vi mulighed for, at fonde, brancher eller virksomheder kan adoptere en af de faste udstillinger, således udstillingen er fin og præsentabel. Et sponsorat koster fra kr. 5.000.

Leverandørerne har set muligheden for at spæde til på områder, hvor museet har svært ved at løbe nye initiativer i gang.

Endelig har vi en Erhvervsklub, hvor vi gerne ser rigtig mange lokale virksomheder bakke op. Det koster kr. 2.000 at være medlem.

At være sponsor og støtte Danmarks Industrimuseum giver kontakt til en stor gruppe danskere, det er muligheden for at medarbejdere og forretningsforbindelser kan aflægge besøg uden udgifter, og det vil i mange situationer give eksponering i medierne.

Men ikke mindst er der tale om at støtte med hjertet, for det er nødvendigt, når de gode historier skal fortælles.

Materiale om arbejdet kan rekvireres ved henvendelse til museumsleder Kristoffer Jensen.

STAT OG KOMMUNE

Tak til kommune og stat som hovedtilskudsgivere og for statsanerkendelsen.

SAMARBEJDSPARTNERE

Ud over faglige netværk, museumssamarbejder nationalt og internationalt, samarbejder Industrimuseet også med en lang række andre organisationer indenfor turisme- og markedsføringssamarbejder, erhvervsorganisationer og uddannelser.

DI, Dansk Industri: www.di.dk
Business Horsens: www.businesshorsens.dk
City Horsens: www.cityhorsens.dk
Visit Horsens: www.visithorsens.dk
 
Opdag Jylland: www.opdagjylland.dk

BLIV FRIVILLIG

I dag har museet mellem 150 til 200 frivillige, hvoraf nogle kommer meget ofte, andre ved særlige lejligheder.

Museets frivillige er organiseret i klubber, ofte udsprunget af faglige foreninger fra industribyens arbejdspladser:
Der er 12 forskellige grupper/klubber fordelt på: Arkivgruppe, Bogbinder, Elektronik, Essesmede, Finansgruppe, Gutenberglaug, Havefolk, Mostre, Motormænd, Skolegruppe, Smedeveteraner og Stentrykkerklub. Ved siden af museet fungerer Idrætsarkivet og Nimbusmuseet med hver deres egen tilknytning til et organisationsbagland.

Hent folder om at være frivillig på museet  her.